Jeugdzorg in Gezin zoekt pleeggezinnen

ImageREGIO. De vzw Jeugdzorg in Gezin, een erkende dienst voor pleegzorg, is op zoek naar pleeggezinnen die een kind of jongere tijdelijk een nieuwe thuis willen geven. Momenteel begeleidt de vereniging 138 kinderen en jongeren in 109 pleeggezinnen. Het gaat veelal om tijdelijke opvang van kinderen en jongeren die tijdelijk niet bij hun ouders kunnen wonen. Om nieuwe gastgezinnen te werven, start Jeugdzorg in Gezin in september met de bedeling van promotiemateriaal aan scholen, artsen en verenigingen.

Jeugdzorg in Gezin vzw zorgt ervoor dat kinderen en jongeren tot 18 jaar tijdelijk bij een pleeggezin worden opgevangen als de ouders dat niet (meer) kunnen of als de situatie van het kind of jongere dat vereist. Dat kan gaan om kort of langdurige opvang maar om crisisopvang, observatiepleegzorg of opvang in een internaatsgezin. De vereniging begeleidt ook de (tijdelijke) pleegouders. "Kiezen voor pleegzorg betekent een kind met zijn eigen verleden, een eigen karakter, maar ook een eigen familie in huis halen. Daarmee omgaan is niet altijd vanzelfsprekend. Jeugdzorg in Gezin wil elk pleeggezin in zijn taak ondersteunen via de begeleiding.", schrijft de vereniging op haar website.

Begin september start Jeugdzorg in Gezin vzw een promotiecampagne in Sint-Niklaas.

Wie een kind of jongere wil opvangen of meer informatie wil, kan terecht op 052/21 40 62 of pleegzorg.be. (mb)