Rust-Roest 25 jaar jong

Image
Burgemeester Willy Minnebo reikte de oorkonden uit.
ZWIJNDRECHT/BURCHT. De Vlaamse Gepensioneerden van beide gemeenten, verzameld in de vereniging ‘Rust-Roest’ hebben in zaal Floris het 25-jarig bestaan gevierd. Voorzitter René Bolsens kon eigenlijk met fierheid zeggen dat de seniorenvereniging dat de beginselen die destijds in 1984 werden gelegd, altijd behouden werden. En dat kwam gewoon neer op basis van Vlaamse impulsen, een vereniging van senioren oprichten die streeft naar de uitbreiding van kennis van de, vooral Vlaamse, cultuur bij haar leden. Niet voor niets kwam de oorspronkelijke impuls vanuit de Volksunie.

Rust-Roest had al van bij het begin de idee om niet het klassieke patroon van 'de seniorenvereniging' te volgen. De aangetrokken groep leden was merkelijk jonger dan het klassieke ledenbestand bij vergelijkbare verenigingen. En dat lukte. Voorzitter Bolsens: "We zijn dan ook blij te kunnen bogen op een uitgebreid aantal leden, waarvan de aanwezigheid op de activiteiten zeer groot is. Zo werd in 2008 zelfs een gemiddelde van 48 deelnemers genoteerd voor de activiteiten."

Image
De feestbrochure waarvan de cover werd ontworpen door één van de leden.
In Rust-Roest heerst een grote verscheidenheid aan activiteiten. Er zijn busuitstappen naar alle uithoeken van Vlaanderen en uitzonderlijk ook wel eens over de grens. Er worden bezoeken gebracht aan musea en aan kerkschatten en andere kunstwerken. De ‘binnenactiviteiten’ zijn vaak klassiek van opzet met voordracht, muziek, diavoorstelling e.a.. De helft van de leden is daar telkens bij aanwezig.

Maar wat zou een seniorenvereniging zijn zonder kaarten? Wekelijks zijn er op maandag kaartnamiddagen en maandelijks komt er een geleide wandeling met een cultureel of actueel ingrediënt. Erg belangrijk is ook dat het bestuur zorgt voor een regelmatig contact met de basis via een maandelijks mededelingsblad. Een bezoekje met een geschenk bij langdurig zieken, wordt ook naar waarde geschat.

Waar voorzitter René Bolsens ook de nadruk legt is het Vlaams karakter dat in Rust-Roest zit: "Gestart vanuit de groep overtuigde Vlamingen binnen onze gemeente, werd steeds vastgehouden aan de Vlaamse en christelijke overtuiging, zonder tot extreme uitingen over te gaan. Welsiwaar is de oorspronkelijke klemtoon enigszins anders gaan liggen door de realisatie van enkele belangrijke Vlaamse doelstellingen binnen de Vlaamse autonomie. Bovendien is de vereniging niet partijpolitiek gebonden en biedt plaats aan iedereen die zich thuis voelt binnen deze pluralistische groep mensen die als ‘ouderen’ mee willen bouwen aan onze maatschappij, meehelpen aan de uitbouw van Vlaanderen en waakzaam blijven  op het behoud van de Vlaamse verworvenheden."

geschiedenis

Het ontstaan van Rust-Roest werd al in 1982 voorbereid want op een vergadering van het Volksuniebestuur vroeg Lieve Van Goethem of niets kon ondernomen worden voor de Vlaamsvoelende 60-plussers in de gemeente. De vraag werd genoteerd maar het duurde toch nog tot januari 1984 eer er schot in de zaak kwam. Aan Lieve werd gevraagd of zij enkele mensen wou aanspreken om samen een derdeleeftijdsgroep op te richten. Ze haalde er Lydie Van Glabeke bij en samen werkten ze aan de oprichting. Apotheker Roger Vlieghe, die ook Volksuniebestuurslid was, zorgde voor de nodige adressen van personen die voor de op te richten vereniging in aanmerking kwamen. Er werden ook nog enkele dames bij gehaald om te helpen bij de opstart: Rosa Quintelier, Juliet Van Bogaert, Hilde Heyrman, Mietje Vercruyssen en Geertje De Decker. Het was ook deze groep die de toch wel subliem gevonden naam 'Rust-Roest' koos. De ledenwerving begon.

Toen er 45 inschrijvingen waren werd een eerste bijeenkomst gehouden. Er moest natuurlijk gezocht worden naar een locatie want het Vlaams Huis was toen nog niet wat het nu is. Het ging naar Vlamat, vlak naast Jeugdclub Den Uil van waaruit ook schragen, planken, tafeltjes en stoelen werden overgebracht. Elk lid bracht zijn eigen tas en ondertas mee, de dames van het initiatief hadden elk een thermos koffie bij, er werden koffiekoeken gebakken en aan dokter Fideel Bernaers werd gevraagd een woordje te komen zeggen.

Image
Het bestuur anno 2009: vlnr Achiel Bonnaerens, Francois Janssens, Constant Smet, Andrea Bassier, René Bolsens, Paauline De Meulenaere, Lutgart D’Hertog en Roger Gauwloos

Misschien was deze eerste contactdag van donderdag 29 maart 1984 wel historisch te noemen. Van de 45 ingeschrevenen waren er 39 aanwezig. Zij konden horen hoe Fideel Bernaers wees op het belang van een Vlaamse vereniging voor gepensioneerden in de gemeente Zwijndrecht. Hij beklemtoonde dat ze Vlaams-Nationaal en pluralistisch moest zijn maar zich wel buiten de partijpolitiek  houden.

Als eerste uitstap werd de richting van Antwerpen gekozen met een bezoek aan de Sint-Pauluskerk en het Vleeshuis. Als gids ging Walter Meuris mee. Rust-Roest was gestart met definitief 37 leden.

Begin 1990 werd besloten een eigen krantje samen te stellen waarin verslagen van bestuursvergaderingen stonden, uitstappen en sportkampen maar ook allerlei rubrieken die door bestuursleden werden geschreven met o.a. anekdoten, familienieuws, moppen en om het even wat. Er werd gezocht naar een naam en er kwamen er nogal wat binnen: ’t Senioorke, ’t Seniorenblaadje, ’t Seniorennieuws, ’t Seniorenfolderke, ’t Lezerke, ’t Rustkrantje, Senioorkensrust, Ons Nieuwsfoldertje en ook dé naam die werd gekozen: '’t Rust-Roestkrantje'

Tot op heden is het krantje een succes en verschijnt om de drie maanden. Momenteel ligt het nummer 1 van de 20ste jaargang op stapel.

Image
Voorzitter René Bolsens tijdens zijn gelegenheidstoespraak.

Meer dan 120 leden

Image
De oorkonde van het oudste lid Frans Van Haute.
Op de viering van het zilveren jubileum, in aanwezigheid van burgemeester Willy Minnebo en schepen Kris Herremans, bleek dat Rust-Roest bij de voornaamste verenigingen van de gemeente moet gerekend worden. Het leek er zeker één grote familie van dames en heren. Sedert het ontstaan mag gesteld worden dat de vereniging gemiddeld 120 leden telde. Aan het jubeljaar 2009 wordt begonnen met 129 leden.

Secretaris Constant Smet voerde een concrete redenering toen hij zei: "Volgens de seniorenraad telt de gemeente zo’n 6000 gepensioneerden. Bij al de seniorenverenigingen van Zwijndrecht zijn niet eens 1000 leden aangesloten. De vijver waaruit kan gevist worden is dus nog uitzonderlijk groot. Het is ons echter niet te doen om de kwantiteit. Met papieren leden zijn we weinig. Nochtans is het niet zo eenvoudig jonggepensioneerden lid te maken."

Image
Frans Van Haute de ouderdomsdeken van Rust-Roest. Hij is er 97.
Rust-Roest is tevreden dat tot op hoge leeftijd leden aanwezig zijn op de binnenactiviteiten waar ze gemiddeld met meer dan 80 zijn. De ouderdomsdeken is Frans Van Haute die er al 97 is en Albert Schevernels achter wiens naam toch ook al 92 staat.

Het bestuur bestaat thans uit voorzitter René Bolsens, ondervoorzitter François Janssens, secretaris Constant Smet, programmator Andrea Bassier en Lutgart D’Hertog, penningmeester Pauline De Meulenaere, leden: Achiel Bonnaerens, Armand Celis, Roger Gauwloos en Alice Van Pellicom.(Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS.  De turnclub Rust Roest blijft ook al vele jaren een toonaangevende vereniging zijn. Op de Oost-Vlaamse kampioenschappen hebben hun jonge turnsters 6 medailles in de wacht kunnen...

SINT-NIKLAAS. De 17-jarige Tomas Thys is geselecteerd voor het European Youth Olympic Festival. Thys is een succesvol wedstrijdturner van Rust Roest uit Sint-Niklaas. Andere Belgen die geselecteerd...

V.l.n.r. zittend: secretaris Monique Van Wauwe, voorzitter Tony Van Wauwe, burgemeester Luc De Ryck, sportschepen Wim Van Rossen en penningmeester Willy Van Wauwe. Staande: Tonny Smet, Liliane Maes,...

ZWIJNDRECHT/BURCHT. Het bestuur van de seniorenvereniging met voorzitter René Bolsens en secretaris Constant Smet  gaan er vanuit dat op vlak van ledenwerving het gezegde ‘Onbekend is onbemind’...

Een havenrondvaart met een Flandria en een onderlegde gids is een succescombinatie.ZWIJNDRECHT/BURCHT. Het Davidsfonds, seniorenvereniging Rust Roest en de Vlaamse Kring Scheldemeeuw hebben de haven...

SINT-NIKLAAS. De Koninklijke Turnkring ‘Rust Roest’ hield op 28 maart haar jaarlijks turngala. Dit jaar brachten de verschillende leeftijdsgroepen een programma van gym, acrogym en dans...