Verhuispremie

BEVEREN. De gemeente gaat een verhuispremie geven aan de inwoners die hun grote woning willen ruilen voor een kleinere. En dat is een situatie waarin toch regelmatig mensen bij betrokken zijn. Heel wat huurders van een sociale woning zitten plots in een veel te grote woning nadat de kinderen zijn vertrokken naar hun eigen zelfstandig leven of na een echtscheiding of overlijden van de partner. De ruimte overschrijdt hun woonbehoeften sterk. Situaties waarbij een alleenstaande man of vrouw een gezinswoning met 3 slaapkamers, garage en tuin betrekt, zijn geen uitzondering.

Eigenlijk houden deze huurders een gezinswoning bezet beter aan jonge gezinnen zou worden toegewezen want zij kunnen vaak geen toegang tot een aangepaste sociale woning krijgen.

Dat het voor (oudere) mensen niet evident is om hun vertrouwde woning in te ruilen voor een andere, kleinere woning, is duidelijk. De gemeente Beveren weet dat niet enkel emotionele redenen de mensen weerhouden om de stap te zetten naar een andere kleinere woning maar dat zij ook de financiële kosten die verbonden zijn aan een verhuis voor ogen hebben. Die verhuiskosten spelen dus ook een rol. Daarom dat de gemeente nu een hand vol hulp wil toesteken.
Ze wil deze huurders stimuleren om de grote sociale gezinswoning / appartement in te ruilen voor een kleinere, meer aan hun huidige gezinstoestand gekoppelde, sociale woning. Het schepencollege vond het opportuun om onder enkele voorwaarden een éénmalige gemeentelijke verhuispremie toe te kennen. 

Deze sociale maatregel is ook voorzien in het Sociaal beleidsplan 2008-2013. De éénmalige verhuispremie zou  1000 euro bedragen en is een tussenkomst in de effectieve verhuiskost en de inrichtingswerken van de nieuwe woonst. De premie wordt dus enkel toegekend bij mutatie van een grote sociale woning naar een kleinere sociale woning.
De verhuispremie werd ingevoerd met ingang van 1 januari 2009. (rd)