Nieuwe thermische elektriciteitscentrales rond glastuinbouw?

MELSELE. Vorige week woensdag is het debat over het budget 2009 in de provincieraad van start gegaan. Op donderdag kwam de stand van zaken in verband met de zone voor glastuinbouw ter sprake. De Melseelse zone voor glastuinbouw die mag worden opgericht naar Melsele-Oost op, is ter sprake gekomen in de provincieraad bij het debat over het budget 2009.Het gebied kon worden gereserveerd omdat het daar uit het grootstedelijk gebied Antwerpen kon gehouden worden. 
 

Provincieraadslid Luc Maes heeft nu een ander paard gezadeld en legde in de raad ook de kwestie voor van het gebruik van restwarmte en CO2 uit de Waaslandhaven in dit serregebied. Momenteel is er een onderzoek bezig naar de haalbaarheid van twee pijpleidingen vanaf Ineos Phenol Zwijndrecht naar deze zone.
 
Voor wat betreft het transport van CO2 over deze afstand is er uiteraard geen probleem al zal de kostprijs van de pijpleiding doorwegen op de rendabiliteit. Ook de kwaliteit van de koolstofdioxide moet voldoen aan de normen voor glastuinbouw. "Maar vooral het transsport van warmte over deze afstand roept bij mezelf heel wat vragen op. Warmte is zeer moeilijk transporteerbaar over lange afstand. Als er onderweg teveel temperatuursverlies is, is deze warmte niet meer bruikbaar. Bovendien zal door de scherpe daling van de olieprijzen van de laatste weken de rendabiliteit van dit warmtetransport nog meer in het gedrang komen.", aldus Luc Maes.
 
Hij heeft dan ook aan de deputatie voorgesteld om in de ruimtelijke structuur van deze tuinbouwzone een plaats te voorzien voor lokale elektriciteitsproductie in te bouwen. Op deze manier zijn de hoge kosten voor het transport van de warmte en de CO2 uitgeschakeld en zal de rendabiliteit van het globale project gevoelig verhogen, ook bij lagere energieprijzen.
 
Deze lokale elektriciteitsproductie kan zowel een grote gemeenschappelijke warmtekrachtkoppelingsinstallatie voor de tuinbouwbedrijven omvatten alsook de inplanting van een nieuwe thermische centrale. "Rond Antwerpen zijn vandaag meerdere kandidaat investeerders op zoek naar de inplanting van nieuwe thermische elektriciteitscentrales ondermeer ter vervanging van Doel I en Doel II die in principe in 2015 moeten sluiten”, zo weet Luc Maes, “Waarom geen ruimte voorzien in deze zone? Hierdoor kan de CO2 uitstoot voor de productie van onze serregroenten en fruit sterk beperkt worden en op een rendabele wijze gebruikt worden als groeimiddel voor de planten."
 
De deputatie ging de mogelijkheid hiervan verder onderzoeken.(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

BEVEREN. De gemeente heeft een standpunt ingenomen inzake het provinciaal plan 'glastuinbouwzone Melsele'. Er rees al heel wat protest tegen de reservatie van 100ha voor glastuinbouw. Volgens...

MELSELE. Begin 2010 raakten de plannen van de overheid bekend om in de omgeving van de bedrijvenzone Schaarbeek meer dan 100 hectare te voorzien voor een grootschalig glastuinbouwgebied. De...

BEVEREN. De Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onderzoeken de mogelijkheid van het groeperen of clusteren van glastuinbouwbedrijven. ...

MELSELE. De provincie Oost-Vlaanderen bezig met de opmaak van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de inplanting van een glastuinbouwzone in het zuiden van Melsele. Ofschoon daar lang niet...

MELSELE/BEVEREN. Begin dit jaar kwam de overheid voor de pinnen met het voorstel om in Melsele-Zuid in de omgeving van de bedrijventerreinen Schaarbeek nabij de Biestraat, de Schaarbeekstraat, Den...

De glastuinbouw in Melsele zal in de toekomst nieuwe mogelijkheden krijgen tot het bouwen van 'glazen tuinbouwhuizen'. MELSELE/BEVEREN. Zowel de de Wase Tuindersgilde als de gemeente Beveren...